Servidors Cloud 2017-05-11T16:01:12+00:00

Confiï’ns els seus servidors, oblidi’s del manteniment i centri’s a fer créixer el seu negoci

Traslladi la totalitat o part de la seva infraestructura informàtica a les nostres plataformes IaaS (infraestructura com a servei) especialment dissenyades per allotjar-la de forma segura, aïllada entre clients i permanentment accessible.

Servidors destinats a albergar ERPs, CRMs, bases de dades documentals, fitxers, webs o correu electrònic rebran un tractament d’acord amb la criticidad que deriva de la seva rellevància en el tractament de la informació de la seva empresa, a costos molt inferiors als generats com a conseqüència d’inversions pròpies.

Per què Cadinor?

L’aportació al projecte de valor diferencial respecte a la competència neix amb l’anàlisi i disseny del mateix, continua amb la virtualització dels servidors a traslladar i es complementa amb la transmissió dels coneixements adquirits després de 28 anys com a experts en infraestructures TIC.

Per al sistema d’emmagatzematge de dades s’utilitzen cabines SAN d’última generació, i per a Servidors Privats Virtuals crítics en el seu rendiment i/o disponibilitat disposem d’una plataforma creada sobre la base de Datacore que aporta mirroring en l’emmagatzematge, protecció contínua dels sistemes, arxius i aplicacions, failover automàtic i tiering SSD.

La nostra autonomia en la gestió, manteniment i administració de la totalitat dels recursos maquinari, programari i humans involucrats en la prestació del servei ens permet establir relacions de proximitat i rapidesa de resposta amb el client, a mida de cada projecte, que garanteixen l’èxit del mateix.

Característiques dels servidors cloud de Cadinor

ingresos recurrentes

Pagament per ús

Pagui exclusivament pels recursos tècnics que utilitza (sistema operatiu, memòria RAM, nombre de processadors, espai i tipus d’emmagatzematge i ample de banda) els quals pot ajustar a qualsevol moment a les necessitats reals, gràcies al nostre model d’allotjament (hosting) de servidors privats virtuals.

calidad

Fiabilitat

Gestió i manteniment amb personal i recursos propis. Això ens permet una ràpida resposta. Analitzem i dissenyem el seu projecte TIC, ens avalen més de 28 anys d’experiència. Tingui la llibertat en l’administració diària dels seus servidors, posi-la en mans del seu departament informàtic o deixi’ns fer-ho nosaltres.

vmware sphere

Qualitat

La gestió i administració de la infraestructura IaaS es basa al sofware capdavanter de gestió de Clouds: VMware vSphere que garanteix la màxima disponibilitat i optimitza les càrregues de treball dels servidors virtuals, distribuint-les intel·ligentment entre tots els servidors físics.

Vol provar un servidor virtual?

Contacti amb nosaltres i li prepararem un de mostra. Sense cap compromís.
Vull provar-ho!

Beneficis dels servidors cloud de Cadinor

economico

Absència d’inversió inicial en maquinari i programari

Monitorització i gestió d’alertes 24×7

firewall

Li mantenim protegit davant els atacs sofisticats

maxima potencia de forma escalable

Màxima potència de forma escalable

tiempo servidor

Servidors disponibles en minuts

comp

Personal qualificat

Característiques técniques

Monitoratge i gestió d’alertes 24×7 realitzada pel personal de Cadinor i subjecte a contracte de prestació de serveis amb SLA del 99,9%.

Firewall gestionat per a la previsió d’intrusions i amenaces mitjançant el filtrat i anàlisi profunda per estat dels paquets.

Còpia de seguretat de les imatges dels Servidors Privats Virtuals.

Sense límit de transferència de dades mensual amb ample de banda disponible mitjà amb ràtio de disponibilitat 1/5. Possibilitat de contractar amples de banda garantits.

Una adreça IP pública per cada Servidor Privat Virtual.

Snapshots a petició del client.

Possibilitat de crear VPNs Lan-to-Lan per a accés segur de seus o SSL-VPN per a usuaris mòbils.

Sistema de còpies de seguretat de fitxers i BBDD administrable pel client opcional.

 Absència d’inversió inicial en:
* Hardware servidor: capacitat de procés i espai d’emmagatzematge.
* Llicències del sistema operatiu servidor i d’accés al mateix.
* Sistema d’alimentació ininterrompuda.
* Antivirus.
* Software i hardware de backup.
* Connexió eficient i segura a Internet.

Flexibilització i acceleració de canvis als recursos tècnics.

Minimització dels terminis de posta en marxa de nous servidors.

Reducció dels costos derivats del manteniment hardware i les subscripcions de software sense risc de caure en l’obsolescència tecnològica.

Eliminació dels contractes de manteniment, les ampliacions de garantia i les subscripcions de software.

Estalvi de les intervencions tècniques de personal extern.

Afavoreix el creixement d’una informàtica verda, estalviant significativament el consum elèctric, les necessitats de refrigeració i disminuint els residus provinents d’equips informàtics.

Garantia mitjançant el personal especialitzat i experimentat d’un sol proveïdor de la seguretat, disponibilitat i eficiència del servei.

Maximització de la continuïtat de l’accés a la informació clau del negoci:
* Mínims temps de parada imprevista, fins i tot en cas d’errors de hardware.
* Manteniment planificat del servidor sense afectació del servei.
* Rapidesa en la recuperació davant desastres gràcies al doble sistema de còpies de seguretat: a nivell d’imatges i a nivell de dades.
* Fàcil accés de l’oficina central, delegacions, usuaris mòbils i teletreballadors des de qualsevol lloc i moment a través d’Internet.

Ajuda al compliment de la L.O.P.D. mitjançant la garantia de confidencialitat de les dades aportada per Cadinor i la ubicació en l’estat espanyol de les infraestructures tecnològiques des de les quals es presta el servei.

Virtualizació amb VMware