Backup Online 2017-05-12T12:55:42+00:00

Automatitzi les còpies de seguretat i centri el seu esforç en el que realment és important per al seu negoci

El backup online es basa en un procés totalment automàtic; tant si volem copiar servidors, estacions de treball, ordinadors portàtils o dispositius mòbils. Una vegada definit el detall del contingut, tant sols necessitarem tenir-los connectats a internet. El programa de gestió de les còpies remotes és molt intuïtiu. Modificar els arxius o carpetes a copiar resulta molt senzill.

Amb l’objectiu que el client controli el procés, se li remet diàriament un informe via e-mail amb el resultat de les còpies de seguretat.

Per què Cadinor?

Les còpies es realitzen i s’emmagatzemen en territori espanyol. Complim estrictament amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Entenem que les dades de la seva empresa són crítiques, per això actuem amb la màxima rapidesa i posem a la seva disposició el nostre equip tècnic per garantir la continuïtat del seu negoci.

Solució d’última generació que no requereix cap maquinari, ni programari, ni consumibles, ni personal encarregat de substituir el consumible i treure-ho periòdicament de la seu de l’empresa. És suficient tenir l’ordinador en marxa i disposar d’una connexió a internet perquè es generin les còpies de seguretat.

Característiques del Backup online per empreses

backup online

Totalment automàtic

El backup online es basa en un procés totalment automàtic. El programa de gestió de les còpies remotes és molt intuïtiu. La recuperació dels fitxers es pot realitzar des de qualsevol lloc i a qualsevol moment. tan solament es requereix una connexió a internet.

seguridad

Màxima seguretat

La informació es transmet xifrada mitjançant el protocol SSL a 128 bits mitjançant una clau generada pel client i s’emmagatzema igualment xifrada en servidors redundants situats en el Data Center de British Telecom a Barcelona, dotat de les màximes mesures de seguretat, la qual cosa permet complir íntegrament la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

In file delta

Tecnologia In-File Delta

Per minimitzar la grandària de les còpies de seguretat posteriors a la inicial utilitzem la tecnologia In-File Delta que minimitza la grandària del fitxer comparant les diferències entre versions d’un mateix fitxer a nivell de blocs de bits; suporta dues maneres: incremental i diferencial.

Vol automatitzar les seves còpies de seguretat?

Contacti amb nosaltres i li prepararem un pressupost sense compromís.
Contacto

Beneficis del Backup online

rapidez

Màxima rapidesa

cloud seguro

La informació viatja xifrada a tot moment

La información viaja encriptada

Complim amb la LOPD

INFILE DELTA

Utilitzem tecnologia In-File Delta per minimitzar la grandària del fitxer

redundante

La informació s’emmagatzema xifrada en servidors redundants

informe vía e-mail.

Informe diari via e-mail

Característiques tècniques

El client ACB suporta des de Windows Vista a Windows 10 i el client OBM des de Windows Server 2008 a Windows Server 2012 R2 així com Novel, Linux, Mac US i Sun Solaris. Es subministren agents per realitzar la còpia amb les bases de dades obertes per SQL Server, Exchange, Lotus Domino/Notes, MySQL i Oracle. Suport per Office 365, VM en VMware i Hyper-V i dispositius mòbils.

Prioritzem la seguretat i confidencialitat de la informació per lo qual, aquesta es transmet xifrada mitjançant el protocol SSL a 128 bits. La clau d’encriptació de les dades la genera autònomament el client i roman permanentment desconeguda per Cadinor.

Amb l’objectiu que el client controli l’essencial del procés se li remet diàriament un informe via e-mail amb el resultat de les còpies de seguretat online, amb especial esment a les possibles incidència.

Suport per backup en sistema local del client i en el cloud, ja sigui el propi servidor CBS de Cadinor o altres clouds públics: Amazon S3, Azure, Dropbox…