Avís legal 2017-11-08T12:42:06+00:00

Avís Legal

0. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.clausulasol.cat, del que es titular CADINOR NEXT SL (en endavant, CADINOR NEXT SL).

La navegació pel lloc web de CADINOR NEXT SL li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CADINOR NEXT SL, en aquest cas es procedirà a la seva  publicació i avis amb la màxima antelació possible.

Per tot això es recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més a més, s’obliga a fer un us correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant CADINOR NEXT SL o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a  conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent CADINOR NEXT SL denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

CADINOR NEXT SL, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de lInformació i del Comerç Electrònic, l’informa de què:

 • La seva denominació social és: CADINOR NEXT SL
 • El seu nom comercial és: CADINOR NEXT SL
 • El seu CIF és: B66414855
 • El seu domicili social està a: C/ SATURNO, 2, BAJOS – 08250 SABADELL – BARCELONA
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA: Tom 44590; Foli 59; Secció 8ª; Full B460700; Inscripció 1ª

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Email: info@cadinor.com
 • Telèfon: 937484640

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CADINOR NEXT SL es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCES I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, CADINOR NEXT SL pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia complementació del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CADINOR NEXT SL i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CADINOR NEXT SL i a no utilitzar-los per, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, de apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CADINOR NEXT SL o de terceres persones; així como obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CADINOR NEXT SL presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics CADINOR NEXT SL o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CADINOR NEXT SL o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altre forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a no ser que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra propietat de la qual pertany a CADINOR NEXT SL, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà  de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CADINOR NEXT SL, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre CADINOR NEXT SL i el propietari del lloc web en el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de CADINOR NEXT SL dels seus continguts o serveis.

CADINOR NEXT SL no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

CADINOR NEXT SL exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, a manera d’exemple, CADINOR NEXT SL no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CADINOR NEXT SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CADINOR NEXT SL no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. CADINOR NEXT SL no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

3.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a CADINOR NEXT SL, identificant-se degudament i especificar les suposades infraccions.

3.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable CADINOR NEXT SL (en endavant: CADINOR NEXT SL). Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

CADINOR NEXT SL no cedirà les dades amb tercers sense el seu consentiment exprés.

Així mateix, CADINOR NEXT SL, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili següent: CADINOR NEXT SL, situat a C/ SATURNO, 2, BAJOS – 08250 SABADELL – BARCELONA identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

CADINOR NEXT SL adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, CADINOR NEXT SL no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic es centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos, la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

 • Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris del servei. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
 • Tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de videos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gid Anàlisi De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc per tal de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Google Analytics Centro de privacidad de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
_unam Anàlisi De tercers La seva finalitat és quantificar el nombre d’Usuaris que comparteixen un determinat contingut i quantes pàgines web són visitades arran d’aqueixa acció. http://www.sharethis.com
_stid Anàlisi De tercers La seua finalitat és associar a l’Usuari amb temes d’interès basat en el contingut que l’Usuari visita, consumeix i comparteix quan navega. http://www.sharethis.com
wd Facebook De tercers Aquesta cookie emmagatzema les dimensions de la finestra del navegador i és utilitzat per Facebook per a optimitzar la representació de la pàgina. http://www.facebook.com
fr Facebook De tercers S’utilitza per a oferir la funció “M’agrada” de facebook i un comptador de seguidors dels continguts concrets. http://www.facebook.com
dpr Facebook De tercers Se aplica al acceder a nuestra página en Facebook. Permite interactuar con la red social desde nuestro portal. http://www.facebook.com
datr Facebook De tercers S’aplica en accedir a la nostra pàgina en Facebook. Permet interactuar amb la xarxa social des del nostre portal. http://www.facebook.com
sb Facebook De tercers S’estableixen quan un visitant es registra per a utilitzar el seu servei de Facebook. http://www.facebook.com
wordfence_verifiedHuman Tècnica Pròpia Garantir que els comentaris del blog no siguen escrits per robots per a combatre spam. https://www.cadinor.com
wfvt Tècnica Pròpia Aquesta cookie és generada per a controlar la protecció i seguretat d’un possible mal ús de la web. https://www.cadinor.com
cdp-cookies-plugin-wp Tècnica Pròpia Aquesta cookie guarda l’opció de guardar o no cookies en el navegador de l’usuari. https://www.cadinor.com

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

 Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Altres navegadors

Consulteu la documentació del navegador que tingui instal lat.

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si voleu rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el Castellà.