Inici 2019-07-08T14:27:34+00:00

Cadinor, el cloud de confiança

Des de 1988, dissenyem i gestionem amb recursos propis la infraestructura informàtica que necessita la seva empresa.

Escollir Cadinor suposa tenir un interlocutor tecnològic únic que li garanteix solucions integrals, tecnològicament avançades i dissenyades d’acord a les seves necessitats específiques. Oferim solucions basades en Cloud Computing a mida.

Durant el mes de juny de 2019 s’ha produït la integració de Cadinor dins del Grup Active, poden trobar més informació al següent enllaç.

Proposta de valor

Disposem d’un equip d’experts en adreça de projectes d’infraestructura informàtica i cloud computing preparat per dissenyar la plataforma que el seu negoci pugui necessitar. També implementem el projecte perquè vostè s’oblidi de tots els problemes

Disposem d’infraestructura pròpia en un entorn de seguretat TIER3+. La infraestructura aquesta gestionada directament per personal propi i es troba en territori nacional, complim amb la LOPD

Ens fem càrrec de les seves infraestructures, les monitorizamos i apliquem accions preventives. Proposem i executem els plans de millora necessaris i estem a les seves disposició en quan ho precisa

Cadinor dissenya i gestiona amb recursos propis la infraestructura informàtica que necessita la seva empresa des de 1988

Serveis

INFRAESTRUCTURA CLOUD PRIVADA

Obtingui els beneficis del model cloud mantenint la seva propietat

LA MILLOR SOLUCIÓ SI BUSCA:

Disminuir el nombre de servidors físics i els costos d’inversió i manteniment. En forma delegada o compartida amb el seu personal IT gestionem l’administració i manteniment de la seva plataforma cloud.

Accedir

ESCRIPTORIS VIRTUALS
CLOUD

Accedeixi al seu escriptoris des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu

LA MILLOR SOLUCIÓ SI BUSCA:

Afavorir l’intercanvi d’informació entre els empleats, facilitant la col·laboració i coordinació des de l’oficina, en mobilitat o des de la llar, amb independència del dispositiu.

Accedir

SERVIDORS
CLOUD

Els seus servidors al núvol per millorar les seves prestacions, guanyar tranquil·litat i rebaixar costos

LA MILLOR SOLUCIÓ SI BUSCA:

Albergar ERPs, CRMs, bases de dades documentals, fitxers, webs o correu electrònic a costos molt inferiors als generats amb inversions pròpies.

Accedir

ZIMBRA CORREU I COL·LABORACIÓ

Descobreixi el millor sistema de missatgeria i col·laboració del mercat

LA MILLOR SOLUCIÓ SI BUSCA:

Gestió d’e-mail d’altes prestacions, agenda, tasques compartibles entre usuaris, maletí de documents, anti-spam i protecció anti-virus d’alt nivell.

Accedir

BACKUP ONLINE
EMPRESES

Eviti qualsevol error tècnic o humà. Automatitzi els seus backups en el cloud

LA MILLOR SOLUCIÓ SI BUSCA:

Agilitat i rapidesa en la recuperació de les dades. Així com garantir la continuïtat del negoci en casos de desastres greus.

Accedir

VIRTUAL
DATACENTER

Creu i administri autònomament el seu propi Datacenter en la nostra infraestructura Cloud

LA MILLOR SOLUCIÓ SI BUSCA:

Un creixement flexible i l’autogestió dels recursos maquinari contractats en el Cloud. La màxima flexibilitat i autonomia sota sistemes d’alta disponibilitat.

Accedir

Valors

Fugim de l’estandardització de les solucions per definició. Cada necessitat és diferent i requereix un estudi de la seva viabilitat tècnica, el model de negoci, la situació econòmica i financera, les inversions en tecnologia realitzades, els requisits de mobilitat dels usuaris, els plans de futur, etc. Cada client és susceptible a priori de ser usuari de qualsevol dels tres models de cloud: públic, privat o híbrid.

La confiança atorgada per més de 600 clients com els seus socis tecnològics avala la professionalitat i experiència dels nostres col·laboradors alhora que ens impulsa a continuar superant els nivells de seguretat, rendiment i fiabilitat associats als serveis subministrats des del nostre cloud públic o mitjançant instal·lacions propietat del client situades en les seves oficines.

La disponibilitat i qualitat del servei les sustentem en un primer nivell en la infraestructura del Data Center de British Telecom situat a Barcelona que ens proporciona la seguretat física d’accés, un entorn controlat, seguretat ambiental i antiincendis, redundància elèctrica i accés a internet. El nostre departament tècnic anteposa la seguretat de les dades dels nostres clients a qualsevol altra tasca.

Liderem el projecte d’implantació, migració i manteniment cloud amb una afectació mínima i ens mantenim al seu costat per optimitzar la seva utilització. El nostre compromís de qualitat va lligat a un acord de nivell de servei (SLA) del 99,9% de disponibilitat amb l’aplicació de penalitzacions en cas d’incompliment.

Treballem en l’estandardització i homogenización de les plataformes tecnològiques Cloud perquè actuïn com a efecte catalitzador minorador dels costos d’inversió i manteniment fàcilment quantificables, però focalitzem cada projecte perquè els nostres clients ampliïn la seva percepció de les TI com a element de millora de la productivitat i rendibilitat dels seus negocis.

Escollir a Cadinor implica tenir un interlocutor tecnològic únic que li garanteix solucions integrals, tecnològicament avançades i dissenyades d’acord a les seves necessitats especifiques.

Què és el cloud computing?

El model cloud redueix la infraestructura tecnològica pròpia i minimitza les inversions,
alhora que flexibilitza i agilita l'adopció de noves solucions.
Saber més

Clients